Hình Ảnh
Lữ Đoàn 962: Thực hiện ba khâu đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng

(Cổng TTÐT An Giang) -  Là đơn vị binh chủng đặc thù của Quân khu, đứng chân trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu(SSCĐ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện(VMTD), phòng chống lụt bão – cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ khác do Quân khu giao. 

Responsive image
 

Lữ Đoàn  962 (tiền thân là Đoàn 962) được thành lập vào ngày 19/9/1962 có nhiệm vụ tổ chức các bến bãi, tiếp nhận, cất giữ, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với Đoàn 125 làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. 
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Lữ đoàn còn gặp nhiều khó khăn đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế; đời sống gia đình một số cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn; thời tiết, thiên tai, lụt bão diễn biến phức tạp; vũ khí, trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp nhanh, vật tư thay thế thiếu đồng bộ.

Trước thực trạng đó, làm thế nào để xây dựng Lữ đoàn thực sự VMTD, có khả năng SSCĐ cao, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy – Chỉ huy Lữ đoàn đã bàn bạc, thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp và cách làm thiết thực. Đơn vị đã cụ thể hoá các nội dung xây dựng đơn vị VMTD thành các chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng, trong đó tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: “Đột phá về nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, SSCĐ; Đột phá về đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; Đột phá về công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan và thực hành chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên”.

Để nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, SSCĐ. Trong công tác SSCĐ, cấp uỷ, chỉ huy các cấp lãnh đạo quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân khu và của các cấp. Đột phá nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu: tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, sát điều kiện thực tế, tăng cường tổ chức báo động chuyển trạng thái SSCĐ, xử lý các tình huống theo chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu; từ đó nâng cao khả năng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong huấn luyện, đột phá về đổi mới phương pháp huấn luyện của cán bộ nhất cán bộ cấp phân đội; tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện thực hành sát với điều kiện thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có của đơn vị; tổ chức hành quân rèn luyện nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bắn đạn thật trên biển và tham gia diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2016 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Để đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy,chấp hành kỷ luật. Lữ đoàn thường xuyên quán triệt các chỉ thị, quyết định, qui định, hướng dẫn của các cấp về công tác xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật. Lữ đoàn tập trung đột phá vào nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ qui định của Quân đội, đơn vị; thực hiện đúng chế độ công tác, làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch, lịch công tác đã được phê duyệt. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý kỷ luật với quản lý tư tưởng, quản lý con người với quản lý VKTBKT và cơ sở vật chất…Năm 2016, việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; 100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc, có nền nếp chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác, chế độ hàng ngày, nội vụ vệ sinh bảo đảm gọn sạch, thống nhất, không có kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Về công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan và thực hành chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Các Cơ quan làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình đề xuất các chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm những hạn chế yếu kém. Nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị thực hiện theo phương trâm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”. Giải quyết các công việc nhanh, gọn, tiện lợi, không chồng chéo; thường xuyên sâu sát, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì có nhận thức tốt, nhiệt tình trách nhiệm cao trong công việc; gương mẫu trong lời nói và hành động. Luôn gần gũi, cởi mở, gắn bó với cấp dưới. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm. Trong năm, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao nhận thức chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, xây dựng Đảng bộ TSVM; duy trì nghiêm kỷ luật; nâng cao chất huấn luyện, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Lữ đoàn đã Thực hiện tốt công tác đảm bảo Hậu cần, tài chính và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2016 của Tư lệnh Quân khu. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy ". Thực hiện tốt các mặt bảo đảm hậu cần, tài chính phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Xây dựng 2/2 bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Làm tốt công tác TGSX, cải thiện đời sống bộ đội, trong năm thu hoạch trên 80 tấn rau xanh, củ, quả, thịt, cá các loại, nguồn thu từ TGSX dịch vụ lợi nhuận đạt bình quân 2,1 triệu đồng/người/năm. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, quân số khỏe đạt từ 99% trở lên. Công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội được tiến hành thường xuyên, khám định kỳ cho 100% đối tượng theo chế độ, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,24%. Làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống doanh cụ, doanh trại và các công trình xây dựng cơ bản ở 2 căn cứ. Công tác xăng dầu, vận tải phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ. Đơn vị quản lý chặt chẽ công tác tài chính theo quy chế, sử dụng các nguồn kinh phí nghiệp vụ, quỹ vốn đơn vị, thanh quyết toán đúng thủ tục, nguyên tắc. Thực hành tiết kiệm và quản lý tốt vật chất hậu cần, không để xảy ra tham ô, lãng phí.

Đảng ủy Lữ đoàn tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong đó, Đảng ủy Lữ đoàn coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưỏng, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cốn bộ cấp ủy, chủ trì các cấp. Đồng thời, gắn công tác xây đựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng người cán bộ, đảng viên trở thành “hạt nhân” đoàn kết, tấm gương rèn luyện cho chiến sĩ, quần chúng noi theo. Trong đó, cán bộ chủ trì các cấp thực hiện tốt phương châm “nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưỏng, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ; xử lý hài hòa các mối quan hệ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Với tinh thần chủ động, kiên quyết, kiên trì, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, Đảng bộ Lữ đoàn đã tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2016, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 94,98% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Lữ đoàn được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Việc lựa chọn đúng khâu đột phá đã tạo động lực mạnh mẽ để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là hạt nhân, nòng cất thúc đẩy phong trào phát triển đồng đều, vững chắc. Năm 2016, Lữ đoàn có 33 tập thể và 330 cá nhân được khen thưởng. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động trong thời gian tới.

Bài và ảnh: THÀNH TÂM