Hình Ảnh
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng cụm 5 huyện, thị, thành phố biên giới
(Cổng TTĐT AG)- Tại huyện Tịnh Biên vừa diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 giữa cụm thi đua 5 huyện, thị, thành phố biên giới, gồm: Châu Đốc, Tân Châu, Tịnh Biên, An Phú và Tri Tôn. Đến dự, có đại tá Nguyễn Công Danh – Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Responsive image
 
Năm 2018, Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố biên giới đã cụ thể hóa nội dung thi đua sát với tình hình nhiệm vụ ở từng cấp mình theo chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn quyết thắng” gắn với xác định “ba khâu đột phá” như: nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, trình độ, khả năng sằn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật…từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, như: mô hình vận động, đóng góp cất nhà cho dân quân và sản xuất gạch nung để cải thiện đời sống đối với lực lượng dự bị động viên; mô hình đưa rước học sinh đến trường vào mùa nước nổi; mô hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; mô hình thi đua trong huấn luyện…Bên cạnh đó, các đơn vị còn làm tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân, tham gia ứng cứu, khắc phục thiên tai, sạt lỡ với hơn 24 ngàn ngày công lao động gắn với phong trào thi đua lực lượng vũ trang địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong năm, Hội đồng thi đua khen thưởng từng đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm tham mưu cấp ủy giúp việc cấp ủy, chỉ huy trong công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả. Việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân luôn bám sát các nội dung, chuyên đề, thỉ tiêu, phát huy dân chủ. Qua đó, đã có 82 tập thể và gần 400 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong các phong trào, cuộc vận động, thi đua cao điểm, đột kích.

Năm 2019 đảng ủy, ban chỉ huy quân sự 5 huyện, thị, thành phố biên giới tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường giáo dục tình hình nhiệm vụ của quân đội để mọi cán bộ, chiến sĩ đề cao cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả và nhân rộng các mô hình tiên tiến gắn với cuộc vận động 50 “quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./. 

Thanh Thiện